طراحی سایت ارزان
طراحی سایت ارزان  تنها با کمک ساخت سایت هایی با پیش فرض ها قابل اجرا می باشد. در شرکت رایا ما بر  این تلاشیم تا با ساخت قسمت هایی از سایت که در تمام سایت ها تکراری هستند به صورت پیش فرض از هزینه های متحمل بر مشتری بکاهیم . طراحی سایت با قیمت های ارزان تر از سایت های مشابه نتیجه این اتفاق است. ساخت سایت هایی با پنل های کاربری بسیار راحت و دارای ثابلیت کنترل تمام قسمت های سایت از دیگر خصوصیاته سایت های رایاست.